Basketbal

www.basket.ub.cz

V roce 1939, kdy TJ Sokol v Uh. Brodě byla již významnou složkou župy Komenského, se po příchodu Jiřího Herolda z Brna vytváří skupinka gymnazistů, která ve svém volném čase začala s nácvikem košíkové. Ta však byla chápána a pěstována jako doplňkový sport. A tak ti první — B. Sehoř, J. Lene, B. Sedláček, M. Hanáček, O. Laksar, D. Kudláček, Z. Suchý a E. Volkman — byli především atlety, odbíjenkáři, házenkáři. Díky vedení Jiřího Herolda se však stali také zakladateli košíkové v Uherském Brodě.

Za hrací prostor sloužila východní část plochy sokolského stadiónu, kam byly přeneseny a trvale zabudovány koše z tělocvičny. Mladí nadšenci, díky své všestrannosti a poctivé přípravě, získali přízeň představitelů TJ, a tak bylo možno po tvrdé letní přípravě dne 19. listopadu uskutečnit v tělocvičně sokolovny první oficiální utkání v košíkové v našem městě mezi družstvy Sokola a reálného gymnázia. Odveta se hrála 3. prosince 1939. Výsledky 45:15 a 34:18 pro družstva Sokola snad ani nejsou tak důležité jako skutečnost, že hráči dokázali poměrně dobře zvládnout pravidla a techniku hry, a tak vlastně začala éra jednoho z nejúspěšnějších uherskobrodských sportů.

Nový sport si získával velkou oblibu, proto také již v únoru 1940 dochází k založení družstva mužů a družstva dorostenců, která rozšiřovala styky po celé střední Moravě. Výsledky byly střídavé, avšak získávaly se zkušenosti a hra se zlepšovala. V červnu se muži stali přeborníky Komenského župy, v lednu 1941 vyhrávají přebor Středomoravského okrsku basketbalové ligy. Ve finále se utkali se Sokolem Slezská Ostrava, Sokolem Moravská Ostrava a Sokolem Uh. Hradiště. Po tuhých bojích skončili třetí, což bylo největším předválečným úspěchem brodské košíkové.

 Okupační období krutě zasahuje do slibně se rozvíjející činnosti sokolských složek. Proto se po zastavení činnosti Sokola v dubnu 1941 přesouvá těžiště košíkářů do gymnázia a také okruh soupeřů je z okolních škol — Uh. Hradiště, Kyjova, Strážnice, Hodonína, Vyškova, Bučovic a Brna. Po nasazení starších hráčů do místní Zbrojovky se vytváří družstvo hrající pod hlavičkou podniku. Hraje se v sokolovně a žijící svědkové potvrzují velký zájem diváků i velmi dobrou úroveň utkání. Nejdůležitější pro další vývoj brodské košíkové je fakt, že se neustále hraje, že košíková nepřestala existovat.

 Až do jara 1946 se činnost košíkářů prolíná s činností "odbíjenkářů a atletů, poté se košíkáři začali oddělovat. Na letní hřiště se trvale umístily nově pořízené konstrukce. Hrací plocha však byla prašná, mlatová, musela se velmi často stříkat a lajnovala se pomocí krabice od konzervy přes desky pobité cvoky. A došlo i na první oficiální utkání s družstvem TTS Trenčín na jeho půdě, kde naší košíkáři utrpěli porážku 22:18. Do Trenčína se jelo pivovarským autem na sudech s pivem . . .

Činnost oddílu se bohatě prolíná s košíkáři gymnázia, kde jsou dorostenci a v Sokole pak muži. Styky se rozšířily i na slovenské školy a oddíly, zejména v Myjavě, Skalici, Novém Mestě nad Váhom a samozřejmě i v Trenčíně. Po roce 1951 košíkářský život na gymnáziu pomalu ochabuje.

 Družstvo Sokola hrávalo v přeboru župy Komenského. Při postupu do mezižupních soutěží zpravidla naráželo na vyspělejší brněnská družstva a nedosáhlo nějakého výraznějšího úspěchu. V roce 1948 po sloučení tělovýchovy dochází i k reorganizaci a družstva začínají hrát přebor Zlínského kraje. V letech 1949—50 začínají s košíkovou i děvčata na gymnáziu, přechází do Sokola a v letech 1950—51 se poprvé účastní krajského přeboru. A v tomto období vlastně začíná novodobější historie oddílu, hrajícího nejdříve pod hlavičkou ZPS (v období dvou TJ v Uh. Brodě) později po sjednocení pod dnešním názvem TJ Spartak Uh. Brod.

 Uveďme ještě alespoň chronologicky některé další důležité okolnosti činnosti oddílu: v roce 1951 vzniká první družstvo žáků, o dva roky později začínají hrát soutěže ženy. V roce 1954 vznikla Sportovní škola dorostu, která byla uznáním dobré práce oddílu na tomto poli a její činnost na dlouhou dobu poznamenala rozvoj oddílu. Je ke škodě, že byla po dvouleté a velmi úspěšné činnosti zrušena.

V té době se hrávalo opět v tělocvičně sokolovny, v letním období na ploše stadiónu. Proto bylo pro oddíl velkým darem vybudování nového letního hřiště s moderními konstrukcemi a asfaltovým (byť ne příliš kvalitním) povrchem, ojedinělým v celé republice.

 Aktivity oddílu nejsou v tomto období zanedbatelná: dorostenci vítězí v krajském přeboru, dorostenky obsazují druhé místo, muži se stávají krajskými přeborníky v letech 1952, 1953 a po úpravě soutěží v roce 1956 se stávají účastníky II. ligy. A ženy, které začaly s činností až po osvobození, jsou v tomto období družstvem s nejvýraznějším úspěchem: v roce 1955 jejich výkonnost vrcholí vítězstvím ve skupině oblastního přeboru a účastní se kvalifikace o postup do I. ligy! Zde však neuspěly a družstvo se rozpadá. Toto období je spojeno u družstva žen se jménem Toničky Záchvějové-Novákové, která jako doposud jediná členka oddílu byla reprezentantkou ČSSR a zúčastnila se několika mistrovství Evropy a světa.

 A pro pamětníky připomínáme mezinárodní utkání na letním hřišti s družstvem Čínské lidové republiky, kdy se přišlo podívat 2000 diváků, což je svědectví o velké oblibě košíkové v našem městě.

 Zrušení Sportovní školy dorostu a rozpuštění družstva žen znamenalo pro práci oddílu velkou ránu. Skončila jednak systematická práce s mládeží a řada hráčů a hráček odešla, případně skončila svou aktivní hráčskou či trenérskou činnost. To však neznamenalo, že se v Uh. Brodě košíková nehrála. Hrála se, ale nic převratného se neudělalo, navíc družstvo mužů sestupuje zpět do krajského přeboru.

 V roce 1961 se vytváří Jihomoravský kraj, v oddíle již pracují mladí trenéři a práce s mládeží se dostává opět na slušnou úroveň. Postupně přibývají družstva a dostavují se i výsledky: účast staršího dorostu jak chlapců, tak i děvčat v dorostenecké lize v letech 1967—68, 1970—71 a 1971—72. Nejvýraznějším úspěchem je 5. místo starších dorostenců v přeboru ČSSR v letech 1970—71 a 1971—72.

 Jen u mužů se muselo čekat až do roku 1975, kdy se probojovali do II. ligy.

 Podmínky nebyly vždy zrovna nejlepší. V roce 1956 při postupu do II. ligy hrávali muži v tělocvičně učiliště „na Mojmíru" v Uh. Hradišti, a ještě předtím ve Vizovicích! Výstavbou nové školy na sídlišti Pod vinohrady v roce 1956 se košíková dostala pod střechu v Uh. Brodě, ale počáteční vztahy mezi školou a oddílem nebyly dobré. Letní podmínky přípravy se zlepšily po vybudování nového hřiště v roce 1954, jehož povrch se několikrát upravoval a hřiště dostalo i večerní osvětlení. Avšak na kryté prostory, vyhovující dnešnímu basketbalu, jsme museli čekat až do roku 1976, kdy byla otevřena nová ZDŠ Na výsluní.

 Činnost oddílu je v celé své historii spojena s několika jmény, která pro každé období činnosti byla hnacím motorem, jméno Jiřího Herolda bylo již vzpomenuto jako zakladatele a prvního organizátora. V poválečném období byli výraznějšími postavami Adolf Kastner a Pavel Novák. S úspěchy družstva mužů a zejména s činností Sportovní školy dorostu je spojeno jméno Zdeňka Hladila. V době největšího rozmachu družstva žen u nich působil jako trenér Ing. V. Kokta.